torsdag 30 september 2010

Rysk multiplikation

Kom idag på hur man på ett lite roligare sätt lär sina elever knepet att klara tabellerna 6 - 10 med hjälp av "rysk multiplikation". Vi klippte ut små post it-bitar med siffrorna 6 t o m 10 på.

Ryska bönder sägs ha använt denna metod för att multiplicera tal mellan 6 och 10. Fingrarna numreras från 6 till 10. Vilket par som helst kan sedan multipliceras.

Emelie visar upp sina fina naglar :)

För att multiplicera 7 & 8 sätter man ihop de fingrar som representerar de siffrorna. De fingrar som nuddar varandra och de som är nedanför står för tiotal. I det här fallet 50. De andra fingrarna multipliceras och adderas sedan till det tal man fick på de nedre fingrarna. 3 gånger 2 som är sex adderas och läggs till tiotalen. 6 + 50 = 56

Lucas och Rebecca undersöker om metoden fungerar. Det gör den! Och roligt var det!

måndag 27 september 2010

Bygg en fisk

För ett tag sedan träffade jag Hasse Persson och han gav mig idén att bygga en fisk. Jag och min klass nappade :) på förslaget direkt och jag blev så nöjd och stolt över klassens resultat. Titta och njut!

 En abborre

 T o m en bläckfisk tillverkades

 En brax

 En torsk

En makrill

Vill du veta mer om uppgiften så kommer det att finnas mer information i Hasse Perssons nya bok "Försök med NO 1-3" som släpps inom kort. Där kommer ni också att hitta några av våra fina fiskar. 

onsdag 22 september 2010

Salter

Klass 7 arbetar med salter och experimenterade idag med lågfärg då olika salter brinner, t ex litiumklorid. Som tändvätska användes metanol.

Vackert!

Svenska träd

Höstterminen är nu igång och i klass 6 har vi i NO startat med svenska träd. Varje elev har fått presentera ett träd både skriftligt och muntligt. De fick alla utforska närområdet och leta efter sitt träd. Sedan skrev de information om sitt träd och fäste ett blad eller en bit av sitt träd på ett A4 som sedan laminerades. Dessa finns nu upphängda på väggen i korridoren så att fler klasser har möjlighet att ta del av dem och lära sig våra mest kända svenska träd.
Uppgiften för klassen blir nu att plugga lite på utseende och kännetecken för att klara en liten artdugga framöver.


Några exempel på färdiga trädbeskrivningar

Vad gäller den muntliga delen så uppmuntrade jag eleverna att göra något annorlunda. Till min stora glädje var det några som nappade på detta och bjöd oss andra på dikt, musikvideo och pianospelande.


Det är av större vikt


att jag skriver denna dikt


det finns två olika sorter av al


klibbal och gråal,


den senaste vars blad är mera smal


alen upp till 20 meter måttar


och har både löv och kottar


det finns bord i mången sal


som tillverkats av vacker al


alen kan växa överallt


både där det är varmt och kallt.


/Skriven av Viktor S

Christopher hade gjort ett bildspel med underbart pianospel i bakgrunden, och JA det är Christopher själv som spelar :) Vilken talang! Jag rös. Vi var tvungna att lyssna två gånger...Tack Christopher för att du förgyllde min dag!