torsdag 24 september 2009

Fast, Flytande, Gas

video
Här visar Ella, Emelie, Julia, Markus och Samuel hur partiklarna rör sig i vatten då det är i fast form, flytande form respektive gasform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar