torsdag 1 oktober 2009

VIKT - med inslaget mjölkpaket

Jag fick ett tips av min lärare på lärarlyftet, Margareta Forsbäck, att arbeta med inslagna mjölkpaket vid introduktion av viktmoment. Paketet kunde fyllas med valfri vara och paketeras snyggt. Detta gjorde vi i min klass och det ledde sedan till en trevlig lektion. Först fick eleverna i grupp ordna paketen efter vikt, därefter gissa vikten och sedan kontrollera vikten för att slutligen räkna ut skillnaden mellan hypotes och resultat.

Jag fick sedan en idé om att försöka balansera paketen på en balansvåg. Eftersom vi inte har någon sådan på skolan så tillverkade jag en lite snabbt med hjälp av plankor från träslöjden. Två och två fick eleverna gå fram och placera vars ett paket på brädan och hitta jämvikten. Vi lyckades placera samtliga paket på brädan. Vi bestämde oss sedan för att ta bort paketen likadant, två åt gången. Det blev lite svårare men vi klarade även detta uppdrag.
Så här såg det ut:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar