torsdag 15 april 2010

Salt i vatten

I 6:an arbetar vi nu med lösningar och blandningar i NO. Idag pratade vi om skillnaden på en lösning och en blandning. Vi löste socker i kallt och varmt vatten och ritade atomer och joner.
Sedan fick klassen ta reda på om man kan lösa hur mycket salt som helst i ett glas vatten.
Vi lärde oss begrepp som jon, mättad lösning, avdunsta.

Lucas och Samuel blandar tills de får en mättad lösning. 

Vi använde sedan saltlösningen till att måla på svarta papper och fick fram fina teckningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar