torsdag 30 september 2010

Rysk multiplikation

Kom idag på hur man på ett lite roligare sätt lär sina elever knepet att klara tabellerna 6 - 10 med hjälp av "rysk multiplikation". Vi klippte ut små post it-bitar med siffrorna 6 t o m 10 på.

Ryska bönder sägs ha använt denna metod för att multiplicera tal mellan 6 och 10. Fingrarna numreras från 6 till 10. Vilket par som helst kan sedan multipliceras.

Emelie visar upp sina fina naglar :)

För att multiplicera 7 & 8 sätter man ihop de fingrar som representerar de siffrorna. De fingrar som nuddar varandra och de som är nedanför står för tiotal. I det här fallet 50. De andra fingrarna multipliceras och adderas sedan till det tal man fick på de nedre fingrarna. 3 gånger 2 som är sex adderas och läggs till tiotalen. 6 + 50 = 56

Lucas och Rebecca undersöker om metoden fungerar. Det gör den! Och roligt var det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar