fredag 8 april 2011

Geometriska figurer

Vi tränar geometriska figurer och viktiga begrepp så som omkrets, radie, rätvinklig triangel ... osv. Detta kan man göra genom att låta varje elev rita en teckning med geometriska figurer.

Övningen blir sedan att beskriva teckningen för en annan elev som inte sett bilden. Genom korrekt matematiskt språk beskriva bilden och låta kompisen rita hur han tror att teckningen ser ut.
Så här kunde det då se ut:
Ganska likt blev det! Och mycket träning på begrepp som parallellogram, mittpunkt, liksidig, hexagon osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar