tisdag 16 februari 2010

Talstigen

Ännu ett tips från Margareta Forsbäck!


Vi ritade upp en spelplan på tavlan, bestående av en stig med rutor. Vi skrev 0 i första rutan och 1000 i sista rutan. Sedan slog vi 3 st niosidiga tärningar och funderade på vilka tal dessa tre siffror kunde bilda. Detta tal placerades på lämpligt ställe längs stigen. Målet är att få fram tal som kan placeras i samtliga rutor från 0-1000. Eleverna fick turas om att gå fram och slå tärningarna och välja vilket tal som skulle bildas och placeras ut. Det var första gången och vi klarade det inte riktigt hela vägen. Vi fick fuska lite och göra ett par omslag.

Robin hittade en bra ruta för sitt tal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar