söndag 6 november 2011

Storleksordna

Ett av materialen som ingår i vårt Mattebruk och även Torsten Kellanders Mattelabb är en stor presenning som med ett särskilt uppritat mönster på tränar t ex storleksordning. Det kan handla om naturliga tal, bråktal, procental eller decimaltal. Jag testade övningen med några av mina sjuor.  Jag började med att ge varje elev ett papper med ett tal på, t ex 40 %, 3/4, 0,5... Huller om buller ställde de upp sig i de svarta startrutorna.
Alla tog sedan ett steg fram, följde linjen, och hamnade ihop med en kompis i en cirkel. Där tittar man på varandras tal och konstaterar vilket tal som har högst värde.
Den som har det högsta talet går alltid till höger, följer höger linje fram på spelplanen. I vårt fall är det det blåa strecket. Där träffar man en ny klasskamrat och genomför samma typ av jämförelse.
Till slut kommer var och en fram till en egen målruta. (svart rektangel) Har alla tänkt rätt längs vägen så hamnar eleverna med sina tal i storleksordning.
En kul övning för barn i alla åldrar, det är bara att variera svårighetsgraden på talen man ger ut och tränar. Även vuxna tycker det är en rolig övning :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar